+385 40 849 520 info@megrad3b.hr

MEĐIMURSKI GRADITELJI 3B društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, promet i usluge
MEGRAD 3B d.o.o.

Sjedište: Budim 27, Novakovec
HR-40318 DEKANOVEC

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-96/1072-2 od 19.09.5.1997. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070042091

Osnivački akt:
Društveni ugovor o usklađenju općih akata društva sa ZTD od 15.12.1995. godine.
Odlukom članova društva od dana 22.12.1997.g. izmijenjen Društveni ugovor o usklađenju općih akata društva s ZTD od dana 15.12.1995.g. u čl. 8 u svezi temeljnog kapitala društva i donesen izmijenjeni tekst Društvenog ugovora dana 22.12.1997.g. u skladu s čl. 456 st. 1 ZTD.
Odlukom članova društva od 28.11.2000. g. Društveni ugovor o usklađenju od 15.12.1995. g. i pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 22.12.1997. g. stavljeni izvan snage zbog promjene članova društva, odredaba o broju i ovlastima Uprave i sastavljen novi Društveni ugovor od 28.11.2000. g., dostavljen sudu i položen u zbirku isprava.
Odlukom članova društva od 23.01.2003. g. Društveni ugovor od 28.11.2000. g. izmijenjen u čl. 2. odredba o sjedištu društva, te je sastavljen izmjenjeni tekst Društvenog ugovora od 23.01.2003. g.
Odlukom članova društva od 01.09.2005. godine Društveni ugovor od 28.11.2000. godine i pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 23.01.2003. godine, stavljeni su izvan snage zbog promjene sjedišta i promjene odredaba o nadležnosti skupštine, te je sastavljen novi Društveni ugovor od 01.09.2005. godine.

Temeljni kapital društva iznosi 18.000,00 kuna. Odlukom članova društva od dana 22.12.1997. godine temeljni kapital društva povećan s iznosa od 4.500,00 Kn za iznos od 13.645,80 Kn na iznos od 18.000,00 kn preračunom po povijesnom tečaju i novčanom uplatom članova društva.

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR8823400091116008671

OIB (VAT ID): HR 32752977612

Uprava:

Mila Blažon, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Stanislav Blažon, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Miroslav Blažon, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno